2 december 2023

NYHETER

Fem av sex Tyresöungdomar väljer bort Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium har det tufft, eller till och med mycket tufft. Elevantalet har mer än halverats sedan glansdagarna och programutbudet fortsätter att minska i takt med det allt lägre söktrycket. En ond spiral som är svår att bryta. Vi i Tyresö har tagit del av en unik kartläggning över skolans kräftgång.
image
Foto: Lars Fuglesang
Redaktionen
  • Publicerat: 2019-03-27

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-22
[ANNONS]

2010 bildades en gemensam gymnasieregion i Stockholms län. Plötsligt var det mycket enklare att välja gymnasieskola, även utanför kommunen. Det drabbade Tyresö gymnasium hårt.

Fyra år senare, när alla elever som inte haft möjlighet till ett fritt gymnasieval lämnat skolan, hade mer än varannan elev gått förlorad. Elevantalet sjönk från 1.216 till 510.

Härefter har elevtappet planat ut. Men det betyder inte att problemen gjort det.


Tunnare programutbud
Intresset för tidigare populära program har under årens lopp fortsatt att minska, vilket i grunden förändrat skolans karaktär.

2016 lades de studieförberedande programmen ner till följd av det låga söktrycket. I förra veckan kom så nästa smäll när även bygg- och anläggningsprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning måleri beslutades läggas ner.

LÄS MER: Fler program läggs ner på Tyresö gymnasium

Till höstens skolstart hade så få som fyra elever sökt in till de två programmen i den första omgången, varav blott två var behöriga. Även om det brukar bli fler än vad den första omgången visar hade kommunen inte räknat med mer än kanske 8-9, enligt beslutsunderlaget.

– Vi har en ekonomi i Tyresö som är ansträngd där vi måste ta en del tuffa beslut. Det är inte ekonomiskt försvarbart med så få sökanden, det är också en svår pedagogisk utmaning att driva en utbildning med så få elever, kommenterade gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Christoffer Holmström (S) beslutet till Mitt i Tyresö.

Hälften går ett introduktionsprogram
I dag går lite mer än 500 elever på Tyresö gymnasium. Närmare bestämt 516. Trots tappet är det ett större elevantal än på en genomsnittlig gymnasieskola i Sverige. Men av dessa går bara 261 på ett yrkesprogram. Alltså drygt hälften.

Övriga går ett introduktionsprogram, det som förr hette individuella programmet (IV), där de ges chansen att läsa upp behörighet för att komma in på nationella program (224 elever). Eller så går de i gymnasiesärskolan (31 elever).

Att skolan fått en allt större andel elever som går introduktionsprogram på bekostnad av de traditionella programmen har bidragit till den negativa spiralen, enligt vad Vi i Tyresö erfar.

Gymnasiets framtid oviss
Statistiken gör vidare gällande att 84 procent av Tyresöungdomarna väljer bort Tyresö gymnsium och att drygt en av fem elever på skolan kommer från en annan kommun än Tyresö. Främst från Haninge, Nacka och Stockholm.

Att frågan om gymnasiets framtid inom kort kommer att diskuteras är ingen vild gissning. Det är mer än frågan om när – än om. Att Moderaterna reserverade sig mot beslutet att lägga ner de två programmen inom bygg och anläggning med motiveringen “att nämnden behöver ta ett helhetsgrepp om gymnasiet vad gäller programval, ekonomiska förutsättningar och marknadsläge.” vittnar tydligt om detta.

Lokalerna är byggda för en svunnen tid, klart överdimensionerade. Ineffektivt, kostnadsdrivande och möjligen omotiverat för en kommun vars ekonomi kärvar. Särskilt då alternativ finns där. Alternativ som härtill är långt mer populära.

Samtidigt väntas kommunledningen S, L och MP gå vidare med Kompassen, den samlade verksamhet som ska hjälpa elever att ta ut riktningen i sina studier. Kompassen ska vara placerad i gymnasiefastigheten och utöver gymnasiet även innefatta verksamheter såsom C3L med Komvux, SFI och yrkeshögskola, studie- och yrkesvägledning, Ung i Tyresö och Second Chance School.

Av allt att döma ett grepp för att få kalkylen att gå ihop långsiktigt och därmed kunna rädda skolan.

LÄS MER: Kommunens bokslut negativt – 21-årig överskottssvit bruten​Kan e-sport bli räddningen?
För att öka sin attraktionskraft lanserade Tyresö gymnasium i höstas en satsning på e-sport. Bland annat ska alla elever som går i årskurs 2 på skolan ges möjlighet att välja e-sport som individuellt val.

– Vi kommer sätta ihop ett livestreamingsystem så att vi kan livesända e-sport via twitch.tv och Youtube, både från skolans e-sportsrum och från aulan. Vi kommer att fokusera på att synas online så att fler unga får veta att de kan komma till oss och plugga e-sport, sa rektor Lena Beskow då.

Spelen man till en börjat valt att satsa på är CSGO, LoL och FIFA. Något eleverna själva fått välja.

Men om detta räcker för att vända den dystra utvecklingen återstår att se. Hittills har det varit ont om ljusglimtar för Tyresö gymnasium.

[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information