4 december 2022

NOTIS

Tyresös populäraste äldreboende Trollängen får inte fortsätta sin verksamhet

Äldre- och omsorgsnämnden beslutade den 20 januari att ta över Trollängens verksamheten i egen regi från augusti 2021. Tyresö kommun äger lokalerna men Förenade Care AB driver äldreboendet sedan 2014. Äldreboendet är kommunens enskilt populäraste med 93% nöjda brukare, enligt senaste brukarenkäten.
image
Foto: Google Maps
Redaktionen
  • Publicerat: 2021-02-02

  • |
  • Uppdaterat: 2021-02-13

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslog att verksamheten skulle få fortsätta i nuvarande driftsform men en majoritet bestående av Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutade att Tyresö kommun ändå ta över driften.

Ärendet kommer slutligen att avgöras av kommunfullmäktige senare under 2021.

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information