18 juli 2024

NYHETER

Tyresö når bottennivå som skolkommun

När Lärarförbundet nyligen presenterade resultatet av sin årliga undersökning "Årets skolkommun" var resultatet ännu en kalldusch för Tyresö. Tyresö skolor har fallit så lågt som plats 273 av 290. Placeringen är Tyresö absolut sämsta sedan Lärarförbundet började genomföra sin årliga undersökning av skolan i Sveriges kommuner 2002. Resultatet är ännu värre än 2020 då Tyresö störtdök från plats 227 till 253.
image
Foto: Mikael Onegård
Redaktionen
  • Publicerat: 2021-11-18

  • |
  • Uppdaterat: 2021-11-18

Lärarförbundets undersökning och ranking bygger på 13 kriterier. Av dessa är sex kopplade till skolans resultat som betygs för eleverna. Övriga kriterier är kopplade till arbetsmiljö och lärarnas situation och handlar bland annat om lärarnas löner, lärarnas hälsa, kontakt med arbetsgivaren. Tyresö har med 2021 års resultat fallit i rankingen varje år sedan toppnoteringen 2016 då kommunen placerade sig på plats 181 av 290. Det som främst drar ner resultatet för Tyresö är enligt Lärarförbundet lärartätheten, lärarnas utbildning, sjukskrivningar och resurser till undervisningen.

Samtidigt som resultatet i "Årets skolkommun" fortsatt sjunka är de politiska löftena att Tyresö ska bli Sveriges bästa skolkommun. Något som enligt Lärarförbundet ligger långt borta. Sammantaget ett mycket dåligt resultat för Tyresö och den socialdemokratiskt styrda Barn- och utbildningsnämnden.  

Här presterar Tyresö extra dåligt
Resurser till undervisning, 279 av 290
Lärartäthet, 275 av 290
Friska lärare, 267 av 290
Utbildade lärare, 217 av 290
Fullföljd gymnasieutbildning, 234 av 290

Här presterar Tyresö rätt bra
Lärarlöner, 16 av 290
Meritvärde årskurs 9, 62 av 290


LÄS MER:
Tyresö störtdyker i Lärarförbundets ranking bästa skolkommun 2020

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information