18 juli 2024

OPINION

Tobe förhandlar Europas nya invandringspolitik

Nu börjar arbetet med att få en ny europeisk invandringspolitik på plats. När ny lagstiftning ska antas utser Europaparlamentet en huvudförhandlare i frågan. Det är ett uppdrag jag nu ska ta mig an för lagstiftningen som ska ersätta Dublinförordningen – reglerna som ska utgöra ramarna för hela den europeiska migrationspolitiken. Hur den här typen av förhandlingar går till är helt annorlunda jämfört med svensk politik.
image
Foto: Moderaterna
Tomas Tobé (M)
Europaparlamentariker
  • Publicerat: 2020-12-14

  • |
  • Uppdaterat: 2020-12-14

Tidigare i år lämnade EU-kommissionen förslag på en ny migrationspolitik för EU. Att nuvarande ordning behöver förändras står klart.

Få har glömt krisåret 2015, med folkvandringar genom Europa, och vad detta innebar för Sveriges del. Även därefter har migrationstrycket fortsatt att vara högt: EU ligger kvar på nivåer av asylsökande som är ungefär dubbelt så höga som innan 2015, där de flesta som söker inte har rätt till asyl. I klartext betyder detta att asylsystemet utnyttjas av ekonomiska migranter och människosmugglare, och utsatta människor med reellt skyddsbehov trängs undan.

Den ohållbara situationen visar sig i kaos vid gränserna, farliga resor över Medelhavet och svåra segregationsproblem i flera EU-länder, inte minst i Sverige.

EU-kommissionens förslag till förändringar på migrationsområdet utgör därför ett första viktigt steg för att nå fram till en mer kontrollerad europeisk invandringspolitik.

När Europaparlamentet nu ska fatta beslut om sin ståndpunkt kommer jag leda arbetet när det gäller att ersätta Dublinförordningen med nya asylregler inom EU, vilka ska styra hela den gemensamma migrationspolitiken.

Vi moderater har redan fått med oss vår egen partigrupp, som är parlamentets största, på flera delar av den invandringspolitik vi gick till val på. Jag kommer göra allt jag kan för att få genomslag för den politiken. En av mina viktigaste utgångspunkter är att den nya politiken ska syfta till att minska den ekonomiska migrationen till EU. Det kräver att det görs mer åtskillnad mellan flyktingar och ekonomiska migranter, vilka saknar asylskäl. Det är så invandringen kan minska; och så EU kan ge skydd till de som verkligen behöver.

Samtidigt kommer det inte vara ett enkelt arbete, utan det handlar om att agera konstruktivt och försöka att pragmatiskt kompromissa fram olika lösningar och jämka samman partigruppernas politiska uppfattningar till ett förslag som samlar brett stöd i Europaparlamentet.

Därefter kommer Europaparlamentet förhandla med ministerrådet och EU-kommissionen innan lagstiftningen slutligen kan beslutas av både rådet och Europaparlamentet. Det kan väntas vara än svårare, då låsningarna mellan medlemsländerna varit mycket hårda. Det är därför hög tid att komma framåt i frågan.

Att få fram en mer kontrollerad och stram europeisk migrationspolitik är en av de viktigaste uppgifterna för EU:s beslutsfattare under de kommande åren. Ytterst är det också så vi långsiktigt kan åstadkomma en lägre invandring till Sverige.

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information