18 juli 2024

LEDARE

Styret spelar roulette och satsar allt på rött

I en artikel i det socialdemokratiskt kontrollerade partiorganet Tyresö Nyheter skriver kommunalrådet Anita Mattsson ’’Idag har vi en aktör som driver tre äldreboende i kommunen. Om vi väljer att upphandla driften av äldreboendet riskerar vi att hamna i en situation där en aktör är dominerande, vilket är dåligt för valfriheten och kan bli kostnadsdrivande’’
image
Foto: Lars Bredenberg
Redaktionen
  • Publicerat: 2021-02-10

  • |
  • Uppdaterat: 2021-02-11

Att förre socialdemokratiske partisekreteraren Bo Toresson (PRO) verkar ställa sig positiv till sin partikamrats förslag är  inte underligt på något sätt, allt annat vore  uppseendeväckande.

Det vi dock måste komma ihåg är att vi har flera äldreboenden i kommunen och att Trollängen som det nu handlar om drivs av en av de två entreprenörer som är upphandlade av kommunen. Det är därför minst sagt tveksamt att påstå att valfriheten skulle öka om en av entreprenörerna försvinner. Det är ett argument som är  lite svårt att förstå.

Vi Moderater kommer aldrig att sätta driftsform som ett kvalitetskriterium. Det är brukarnas nöjdhet och verksamhetens effektivitet som är vår ledstjärna.

Anledningen till att socialdemokraterna nu föreslår att kommunen tar över verksamheten från Förenade Care som nu driver Trollängen har alltså inget med valfrihet, kvalitet, kostnader eller mångfald inom äldreomsorgen att göra. Det är helt enkelt en ideologiskt driven kommunalisering av en väl fungerande verksamhet. Ett övertydligt sätt att belöna Vänsterpartiet för det budgetstöd minoritetsstyret är beroende av för att få igenom sin politik.

Alla vi som följt hur det socialdemokratiskt ledda styret har behandlat personal och gamla på det kommunala äldreboendet Björkbacken kan se en mängd faror och risker med den valfrihet som socialdemokraterna nu uppger sig vilja värna genom det förslag om färre entreprenörer de nu lagt.

Splittrade personalgrupper, uppsägningar, omplaceringar och tvångsförflyttningar av de äldre mitt under en brinnande pandemi som vi sett på Björkbacken verkar inte oroa styret. Detta vare sig historiskt eller nu gällande Trollängen. Vi har alla goda skäl att befara en kommande flyttkarusell där likt den tidigare på Björkbackens nu nedlagda avdelning.

Om de hade lagt 100 % fokus på att renovera Björkbacken för de 14 miljoner socialdemokraterna var beredda att satsa hade de agerat  i linje med det socialdemokratiska vallöftet. Men varför händer inget med socialdemokraternas rädda Björkbacken projekt? Det vore väl bättre att genomföra sina vallöften än att faktisk rätt brutalt ta över en väl fungerande verksamhet som Trollängen utan hänsyn till äldre eller personal.

Anita Mattsson oroar sig i artikeln också över att en fortsatt drift av Trollängen enligt nuvarande modell skulle vara kostnadsdrivande vilket är mycket förvånande Om nuvarande dygnskostnad inom egen regi skulle appliceras på Trollängen så skulle kostnaderna öka med nära 7 miljoner kronor per år vid ett övertagande till kommunal drift. Kommunen driver upp kostanden inte tvärt om. Anita Mattsson skriver vidare att många äldre vill se fler kommunalt drivna äldreboenden i kommunen och vi har ingenting emot att socialdemokraterna ser till att sätta spaden i backen och bygger det som behövs men inga förslag kommer.  Vi  kan därför konstatera att socialdemokraterna under sin korta tid vid makten tyvärr lyckats med konststycket att närmast radera den kommunala äldreomsorgen. De har försenat pågående utbyggnad av äldreomsorgen genom en total avsaknad av att vilja ta tillvara de kommunala äldreboenden som lämnades över på ett silverfat av oss moderater. Detta hade säkrat en kommunal äldreomsorg med nära 100 kommunala platser med de allra bästa förutsättningar för både personal och äldre. Något som socialdemokraterna valde bort.

Nu är det upp till bevis! Socialdemokraterna måste visa att de är att lita på i äldrefrågorna och inte ett parti som lovar runt men håller tunt när det gäller en av våra absolut viktigaste verksamheter.

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information