18 juli 2024

OPINION

Replik: ”Den usla investeringen bär Moderaternas signum”

Leif Lanke (L) svarar Mats Fält (M) efter att han kritiserat Lankes sätt att fördela ansvaret för Tyresö kommuns mindre lyckade investering i ett vindkraftverk samt beskyllt Liberalerna för att inte köra med öppna kort om gemensamt tagna planbeslut under alliansåren.
image
Foto: Liberalerna i Tyresö
Redaktionen
  • Publicerat: 2020-11-04

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-23

Det är givetvis djupt glädjande att Moderaterna i Tyresö med Mats Fälts debattartikel återhämtat sig från den kollektiva munhäfta de förefaller drabbats av i frågan om den usla investeringen i ett vindkraftverk som bär Moderaternas signum.

En kort bakgrund för läsarna: Tyresö kommun beslutade 2012 att investera drygt 40 mkr av skattebetalarnas pengar i ett vindkraftverk i Dalarna. Drivande bakom beslutet var Moderaterna under Fredrik Saweståhls ledning. Liberalerna varnade högljutt för de uppenbara ekonomiska risker som projektet medförde samtidigt som miljöeffekten var oerhört liten.

Detta hindrade inte Moderaterna och den majoritet som uppstod att klubba igenom beslutet. Sådan är demokratin och det är i sig inget att sura över. Dock är det givetvis av absolut central vikt i en demokrati att ansvar för politiska beslut kan utkrävas av de ansvariga. När vi vid kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen för 2018 (KF 2019-04-25) skulle ta ställning till kostnader till följd av nedskrivningar av vindkraftverket om 18 mkr (som staplas på tidigare förluster) så förefaller det som oerhört passande att Moderaterna klargör sin åsikt i frågan om investeringen samt kommenterar om de tycker att kommuninvånarna kan hållas skadeslösa i de moderata försöken att göra Tyresö kommun till projekthotell för kostsam symbolpolitik.

Detta ville inte Moderaterna. Den som vill förkovra sig i den lokala demokratin och bilda sig en egen uppfattning om yttrandena i talarstolen som Mats Fält skriver om kan själva ta en titt på webbsändningen (mitt första anförande vid 2:13:50 och mitt andra 2:27:00).

Tyvärr finns det ingen möjlighet att länka till något svar eller kommentar från Moderaterna i Tyresö då det, tja, helt enkelt inte existerar något dylikt. Som togs upp på fullmäktige bär även andra partier ansvar för debaclet men att det ytterst bär Moderaternas märke är ställt bortom allt tvivel.

I sitt yviga fäktande anför Mats Fält att Liberalerna skulle tagit avstånd från flertal planbeslut som gemensamt tagits under 20 år. Detta är på intet sätt med sanningen överensstämmande även om jag förstått att Moderaterna i Tyresö bär en tung självbild att skulden till valförlusten i höstas enbart går att finna hos externa parter och faktorer utanför det egna partiet.

Mats Fält gör den lite märkliga liknelsen vid att frejdig debatt och utkrävelse av ansvar för undermåliga politiska beslut i kommunfullmäktiges talarstol är att likna med politiska skådespel på Dramaten. Det står honom på alla sätt fritt att göra den jämförelsen och vill man ta den vidare så har Moderaterna i Tyresö hittat sin egen roll på Dramaten i form av att agera publik som är föredömligt tyst men av oklar anledning väljer att titta bort, även när den tilltalas. Nåväl, Liberalerna kommer givetvis fortsätta utkräva ansvar för att skattepengar används på de mest resurseffektiva sätt.

Alla invånare i Tyresö inbjudes härmed till andra akten!

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information