25 september 2022

NYHETER

Nya styret engagerar sig för ett tryggare “ringen”

I valet höll man en tämligen låg profil men nu vill Tyresös nya politiska styre med Socialdemokraterna i spetsen ta tag i trygghetsproblematiken. Granängsringen är området man siktar in sig på.
image
Foto: Mikael Onegård
Redaktionen
  • Publicerat: 2019-01-31

  • |
  • Uppdaterat: 2021-01-30
[ANNONS]

Vi i Tyresö kunde nyligen berätta att antalet anmälda brott i Tyresö sjönk drastiskt under fjolåret. Totalt anmäldes 4.143 brott, vilket gör 2018 till det minst brottsanmälda året sedan 2014 då polisen fick in 4.040 anmälningar. Och detta samtidigt som befolkningen i kommunen ökat.

Resultaten kan kopplas till ett aktivt lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i vilket kommunen har nära samverkan med polisen men också skolor, föreningar och andra viktiga samhällsaktörer. Möten där man uppdaterar varandra sker varje vecka.

I poliskrisens spår har arbetet dessutom prioriterats extra. Till exempel valde kommunen under förra sommaren att stärka bevakningen med en extra väktarbil.

Men Tyresö är långt ifrån en kommun utan problem. Inte minst bland ungdomar finns oroande signaler. I den så kallade Stockholmsenkäten som vänder sig till elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet framkommer att hot, våld, vapen och klotter är mer vanligt förekommande i Tyresö. Vi i Tyresö har också tagit del av dokument som pekar på att narkotikabrotten hos Tyresöungdomar stigit kraftigt. Bara det senaste året handlar det om en dubblering.

Ska kopiera modellen från värstingområdet
Nu vill Tyresös nya vänsterstyre trappa upp trygghetsarbetet och man fokuserar på Granängsringen där brottsligheten och otryggheten bedöms som mest utbredd. Kommunstyrelsens nya ordförande, socialdemokraten Anita Mattsson, skriver i ett ordförandeuppdrag:

"Trots olika insatser vittnar boende i Granängsringen om att de inte vågar gå ut på grund av den otrygghet som bl a den öppna droghandeln och narkotikaanvändandet skapar. Med anledning av detta behöver kommunen och andra aktörer göra mer för att förbättra tryggheten i Granängsringen. Målsättningen är att öka tryggheten generellt i Granängsringen, och att boende i området ska ha samma möjlighet att, utan att vara rädda, röra sig fritt i sin hemmiljö som i andra delar av kommunen. Vi kan inte acceptera att känslan av att vara trygg i sin hemmiljö ska skilja sig så mycket beroende på var i kommunen man bor."

För att få bukt med det vill hon att en arbetsgrupp "bestående av företrädare för i sammanhanget relevanta organ" tillsätts. Arbetet ska hämta inspiration från Gårdsten i Göteborg. Ett område som polisen tidigare pekade ut som ”extra utsatt” men som nu blivit borttaget från listan.

Oppositionsrådet: Bra att man lyfter frågorna
Det här är dock lite av en helomvändning för Socialdemokraterna. I valrörelsen var man förhållandevis tysta i frågor rörande lag och ordning, och i partitidningen Tyresö Nyheter skildrades bilden av ett svalt intresse hos Tyresöborna.

LÄS MER: S-mätning: Trygghetsfrågan inte speciellt viktig i Tyresö

Vi i Tyresö har pratat med oppositionsrådet Anki Svensson (M) som tror sig ha svar på var engagemanget kommer ifrån.

– Först av allt vill jag säga att det är bra och viktigt att fler partier lyfter trygghetsfrågorna. Även om det redan görs väldigt mycket är jag övertygad om att vi kan och behöver göra ännu mer för att öka tryggheten. Det gäller i hela Tyresö, inte bara i Granängsringen.

Och Socialdemokraternas uppvaknande?

– Jag vet inte om man ska kalla det för uppvaknande. Socialdemokraterna har nog även tidigare varit väl medvetna om problemen. Men då man haft ett regeringsansvar, vars misslyckande kanske är som störst inom just lag och ordning, har taktiken förmodligen varit att ligga lågt. Nu styr man även lokalt och då blir det annorlunda.

Tror du att det kan locka moderatväljare?

– Det kan det säkert men vi har ännu högre ambitioner. Både lokalt och nationellt.

Som?

– Det finns många exempel. Men det viktigaste är att polisen får ökade resurser och en organisation som faktiskt fungerar så att de kan öka sin närvaro och bli mer synliga. Den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom i riksdagen tar viktiga steg i den riktningen och skapar förhoppningsvis på sikt förutsättningar att få tillbaka polisstationen. Ett krav vi framställt till regeringen ända sedan den lades ner. Lokalt är vi också pådrivande för trygghetskameror på centrala platser och införandet av tiggeriförbud.

Avslutningsvis, är ni positiva till förslaget?

– Givetvis är vi intresserade av allt som leder till ökad trygghet. Men det måste vara effektiva och verkningsfulla åtgärder. Redan i dag finns ett lokalt brottsförebyggande råd, en gemensam plattform för det lokala brottsförebyggande arbetet med såväl interna som externa aktörer. I detta är bland andra Tyresö Bostäder en viktig partner och just att involvera bostadsbolaget är det som varit nyckeln till framgång i Gårdsten.

– Risken är att det blir en pappersprodukt. Men vi får se vad som kommer ut när det konkretiserats. Än så länge är det bara ett uppdrag.

[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information