18 juli 2024

OPINION

Nu är budgeten för 2021 klubbad av kommunfullmäktige, tyvärr med ett fortsatt högt skattetryck på Tyresöborna

Vi Moderater är starkt kritiska till den skattehöjning som minoritetsstyret (S, L och MP) med stöd av V genomförde inför 2019. Beslutet togs innan andra alternativ prövats eller ens utretts. Det är inte ansvarsfullt. En genomlysning och analys borde vara ett krav innan man höjer skatten och låter Tyresöborna prioritera i sina plånböcker.
image
Foto: Jenny Puronne Slottstudion
Anki Svensson
Oppositionsråd
  • Publicerat: 2020-11-22

  • |
  • Uppdaterat: 2020-12-18

Årsbokslutet för 2019 visade på ett överskott på sista raden, långt över det budgeterade resultatet. I år visar prognosen på ett ännu högre resultat, nästan 200 miljoner kronor! Vilket delvis är en följd av att regering och riksdag kompenserar kommunerna genom stora statsbidrag. Men oavsett varifrån pengarna kommer så är det skattepengar som måste hanteras varsamt.

Trots stora överskott så valde de styrande att sänka skatten endast med 20 öre, det är inte ens hälften av skattehöjningen 2019. Det är alldeles för lite. I Moderaternas budget sänkte vi skatten med 45 öre, det är fullt möjligt om man prioriterar välfärdens kärna.

Vi får signaler på att kommunens konkurrens- och attraktionskraft har försämrats, fler väljer att flytta från Tyresö. Självklart är det en konsekvens av skattehöjningen. En familj i Tyresö betalar mer skatt än om de bor i någon av våra grannkommuner, självklart får det betydelse vid val boende.

Att ta ansvar för skattebetalarnas pengar måste alltid prioriteras. Vi kan inte lova allt till alla, tydliga prioriteringar måste göras. Tyvärr ser vi alltför ofta att skattepengar används till politiska satsningar som inte ligger inom ramen för välfärdens kärna. Detta kommer vi fortsätta att kritisera.

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information