18 juli 2024

OPINION

Minoritetsstyret skadar framkomligheten för Tyresöborna

Att bilen som transportmedel ska tryckas undan till varje pris blir allt mer uppenbart i Tyresös trafikbild. Under den goda föresatsen att skapa mer plats för kollektivtrafik, cykel och fotgängare verkar det inte spela någon roll när det sker på stor bekostnad av framkomligheten för våra bilburna invånare.
image
Foto: Privat
Chris Helin
Ersättare Kommunstyrelsen (M)
  • Publicerat: 2020-12-18

  • |
  • Uppdaterat: 2020-12-18

Det här kan vi se på flera platser i kommunen, men det senaste exemplet på detta är extra tydligt.

På Töresjövägen har de styrande partierna S, L och MP bestämt att det ska byggas en helt ny cykelbana. Att det redan fanns en bra cykelbana parallellt på intilliggande Bollmoravägen för dem som vill pendla norrut verkar inte spela någon roll. Och visserligen behövde både trottoar och vägbana på Töresjövägen rustas upp, men ingen som varit på plats kan påstå att det varit ett problem för de få cyklister som väljer Töresjövägen att färdas här innan.

Nu när bygget har kommit igång kan man snabbt konstatera att man tar så stor del av körbanan i anspråk att två normalstora bilar inte kommer att kunna mötas på Töresjövägen. Däremot kommer det gå alldeles utmärkt att mötas med två lådcyklar på cykelbanan, vilket verkar ha varit prioriterat. Kom ihåg att om några år kommer en stor del av bilarna i kommunen att vara eldrivna och släppa ut lika lite avgaser som en cykel.

Självklart är det viktigt att bygga ut framkomligheten för kollektivtrafik, cyklar och fotgängare. Men att så medvetet och uppenbart bygga hinder för bilar och begränsa framkomligheten är vansinne.

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information