4 december 2022

NYHETER

Klövberget är snart naturreservat

Klövberget har stor betydelse både för människa, flora och fauna. Det slår politikerna i Tyresö fast som nu låter området bli naturreservat.
image
Foto: Holger Motzkau Wikipedia
Redaktionen
  • Publicerat: 2013-03-22

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-23

Denna artikel är publicerad 2013 och kan därför vara inaktuell!


Området som ligger ute på Brevikshalvön och består av en förkastningsbrant och två grottor föreslogs redan i Översiktsplanen 1998 att bli naturreservat - och ännu en gång 2008. Nu är det på väg att förverkligas. I januari i år fick kommunens tjänstemän i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att inrätta Klövbergets naturreservat.

I samband med naturreservatets inrättande - som innebär ett förhöjt skydd av områdets unika naturvärden - är ett antal åtgärder nödvändiga. För detta har Tyresö kommun sökt pengar av Länsstyrelsen som beviljat 140 000 kronor.

I kommunen finns sedan tidigare sex naturreservat; Tyresta, Alby, Dyviks lövängar, Sandholmarna, Dyvik och Hammarberget.

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information