18 juli 2024

NYHETER

Här ska nya ishallen byggas

Beslutet om en ny ishall har dragits i långbänk. Framför allt har det rått delade meningar om vilken plats som är bäst att bygga på. Men på senaste mötet i kommunstyrelsen hittade politikerna varandra i denna viktiga fråga och nu kan man komma vidare.
image
Foto: Tyresö kommun
Redaktionen
  • Publicerat: 2017-10-10

  • |
  • Uppdaterat: 2021-02-02

Denna artikel är publicerad 2017 och kan därför vara inaktuell!


Det blir Tyresövallens C-plan, den minsta planen på idrottsområdet, som får flytta på sig för bygget av en ny ishall. I stället ska en ny C-plan anläggas norr om A-plan, en plats som tidigare pekats ut för den nya ishallen. Även den nya C-planen kommer att få kylrör och kunna användas som isbana vintertid, berättar Dick Bengtson (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

– Det är viktigt att poängtera detta då felaktiga rykten förekommit. C-planen kommer inte försvinna utan bara flyttas och den kommer precis som i dag spolas för skridskoåkning under vinterhalvåret.

Att beslutet med en ny ishall nu är i hamn är Bengtson nöjd med.

– Det är ett bra beslut för framförallt isföreningarna Tyresö Hanviken Hockey och Tyresö Konståkningsklubb, men även för fotbollen och amerikanska fotbollen som får nya fina omklädningsrum i de delade faciliteterna. Att även fortsättningsvis ha en ishall i Tyresö centrum underlättar för barn och unga att på egen hand ta sig till och från aktiviteterna, säger han.

Samtliga partier, förutom Sverigedemokraterna, röstade för förslaget.

Redan igång 
För att inte spilla tid har verkställandet av flytten av C-plan redan börjat. Samtidigt jobbas det vidare med planering avseende sådant som angöringsvägar och entrétorg. I arbetet med den nya ishallen ingår också att säkerställa simhallens möjligheter till en framtida utbyggnad.

Då står den klar
Den nya ishallen beräknas kosta drygt 130 miljoner och stå klar första kvartalet 2021. När så sker kommer den befintliga att rivas och ge plats för nya bostäder i utvecklingen av Norra Tyresö Centrum.

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information