25 september 2022

NYHETER

Förvaltningsrätten upphäver besöksförbud på omsorgsboende

Förvaltningsrätten konstaterar i en dom att Stockholms stads beslut att tillämpa besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden strider mot Svensk lag.
image
Foto: Patrik Svedberg Sveriges Domstolar
Redaktionen
  • Publicerat: 2020-11-30

  • |
  • Uppdaterat: 2021-01-19

Krisledningsnämnden i Stockholms stad beslutade om besöksstopp med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 i Stockholm. Staden argumenterade att beslutet inte är ett besöksförbud utan en stark rekommendation att avstå från att besöka äldreboendena i syfte att minska smittspridning.

Förvaltningsrätten konstaterar att beslutet om besöksstopp i praktiken har fått effekten av ett förbud. De riktlinjer för undantag från besöksförbud som användes under våren, då regeringen beslutade om ett besöksförbud, har på nytt skickats ut till verksamheterna att användas som stöd med anledning av besöksstoppet. Utifrån det sätt som beslutet är formulerat och hur det har verkställts går det inte att dra någon annan slutsats än att den verkan beslutet får är att enskilda förhindras att besöka stadens vård- och omsorgsboenden.

- Stockholms stads beslut om besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden är utformat på ett sådant sätt att det i praktiken får samma verkningar för den enskilde som ett besöksförbud. En sådan inskränkning i den enskildes rätt till privat- och familjeliv som staden har beslutat om har inte stöd i lag och beslutet ska därför upphävas, säger rådmannen Louise Molin Alfredsson.

Domen kommer försvåra för andra kommuner som vill inför lokala besöksförbud på omsorgsboenden.

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information