18 juli 2024

NYHETER

Bostadsinbrotten ökar i Tyresö

Inbrott i bostäder i Tyresö har ökat under covid-19 pandemin visar färska siffror från Brottsförebyggande rådet.
image
Redaktionen
  • Publicerat: 2021-02-03

  • |
  • Uppdaterat: 2021-05-04

Tyresö är en av 12 kommuner i Stockholms län där bostadsinbrotten ökat mycket kraftigt under 2020. Bostadsinbrotten i Tyresö ökade med över 38% mellan 2019 och 2020 och det bryter trenden där inbrotten minskat de senaste åren.  

Fler inbrott sker när någon i hushållet är hemma
– En oroväckande trend vi ser är att allt fler inbrott sker när folk är hemma. Inbrottstjuvarna drar sig inte längre för att ta sig in också när någon är i hemmet. Därför är det viktigt att alltid ha låst ytterdörr, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If.
 

Vind- och källarförråd extra utsatta
Enligt brottsförebyggande rådets statistik gjordes år 2020 54 procent fler anmälningar av vinds- och källarinbrott än föregående år.

– Ifs egen inbrottsstatistik bekräftar den här trenden. Det kan bero på att många arbetar hemma och att tjuvarna därför söker sig till mer obevakade områden. Det återstår att se om trenden håller i sig när fler återgår till kontoren, säger Jenny Rudslätt.

Den här nyheten bygger på preliminär statistik för 2020 från Brottsförebyggande rådet (Brå) över antalet anmälda brott.


 Fel: Datan kunde inte hämtas.

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information