18 juli 2024

OPINION

Bevara Amaryllisparken - Lindalens sista grönområde

Vi pratar ofta om hur vi måste ta hand om vår miljö och natur, inte minst i dessa dagar då klimatkrisen är ett faktum. Regnskogar skövlas, översvämningar, naturkatastrofer och pandemi - att de aldrig lär sig där borta på andra sidan jordklotet tänker nog många, men faktum är att vi behöver inte blicka längre ut än utanför vår trädgård för att se exempel på en mindre, mer isolerad, klimatkris i vårt närområde inom en snar framtid.
image
Foto: Tyresö kommun | Flygfoto över Lindalen. Röda linjerna markerar det aktuella grönområdet
Denise Persson
  • Publicerat: 2021-01-18

  • |
  • Uppdaterat: 2021-01-20

Området i Tyresö kallas Lindalen, ett område som ungefär till 95 % är bebyggt. Ca 5% består av den gamla parken med fotbollsplanen som är ett välkänt besöksmål för de boulespelande pensionärerna, hundägarna i lindalen och de många motionärer som passerar parken för ett kort avbrott i den annars bebyggda miljön och den ganska hårt trafikerade Bollmoravägen som löper längs med parken.
Parken ger inte bara ett naturligt skydd mot bullret från Bollmoravägens trafik som är mycket hårt trafikerad åt de som bor i området, utan ger också hem åt djuren, som numera knappt har någonstans att ta vägen sedan skogen vid vattentornet på andra sidan vägen gjordes om till bostäder och industrier.
Tänker jag på parken ur ett större perspektiv så fyller även träden en riktigt viktig funktion, nämligen att förhindra översvämningar när det regnar, renar luften åt mig och ger nytt liv åt alla de olika fågelarterna som spenderar året i vårt område.

Det finns många anledningar till att parken ska bevaras.
Om vi ser till folkhälsan, finns tecken på att vi blir allt mer deprimerade, allt fler människor diagnosticeras med utbrändhet och stressyndrom, för att inte tala om de negativa fysiska effekterna, som diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar etc.

Vi människor är skapta för att röra på oss, och våra hjärnor är sedan länge programmerade till att koppla bort stress i naturen såväl som i grönområden som ligger nära till hands. Faktum är att det borde vara var människas rättighet att ha ett rimligt avstånd dit man kan ta sig till för att få ta del av ett grönområde, även om det bara gäller en yta som är täckt till ungefär 5 % av det.

Genom att bevara parken har Tyresös politiker möjlighet till att främja en god folkhälsa, då man istället för att bygga 200 bostäder på platsen skulle kunna rusta upp parken med ett ute gym som Lindalens invånare i dagsläget har ganska långt till att nyttja i kommunens regi i dagsläge. Att möjliggöra träning i utomhusmiljö, dessutom i anslutning till en grönskande plats skulle verkligen främja folkhälsan såväl i fysiskt mått mätt som i den psykiska hälsans.
 

Det finns en tid och plats att utöka antalet bostäder i Tyresö och skövla de små gröna områdena som finns kvar i bostadsområden som Lindalen. Den tiden är absolut inte här när klimatkrisen är ett faktum inte bara i världen utan även i vårt hörn av närmiljön. Det finns också platser man kan göra det på som till exempel kommunens kalhygge som stått orört i många år i Lindalen.
Absolut inte i ett gammalt villaområde!

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information