18 juli 2024

OPINION

Att ställa krav är att bry sig

Tyresö kommun håller på att fastställa riktlinjer för feriejobb i kommunens regi.
image
Foto: Lars Bredenberg
Dick Bengtson (M)
2:e vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden
  • Publicerat: 2021-02-17

  • |
  • Uppdaterat: 2021-02-18

De urvalskriterier som minoritetsstyret (S, L och Mp) föreslår är att man ska vara 16 eller 17 år och vara folkbokförd i kommunen. Utöver detta föreslår man att förtur kan ges till ungdomar med funktionsnedsättning, vid sociala skäl eller om ungdomen inte haft feriejobb tidigare.

När ärendet passerade Arbetsmarknads- och socialnämnden yrkade Moderaterna att det skulle läggas till ännu ett urvalskriterium. Nämligen att man i sitt senaste betyg har minst godkänt i ämnena svenska, engelska och matematik. Detta yrkande fick även stöd av SD, men röstades ner av övriga partier.

Att erbjuda feriejobb är förvisso ingen kommunal kärnverksamhet, men kan ha ett gott syfte om det handlar om att ge ungdomarna en möjlighet att prova på arbetsuppgifter inom till exempel äldreomsorg och förskola, där vi vet att det ibland kan vara svårt att rekrytera kompetenta medarbetare.

Men att inte ställa de minst basala kraven för ett feriejobb, är att göra ungdomarna en björntjänst. Om man inte klarar skolan måste detta vara prio ett för ungdomarna och de borde erbjudas ferieskola istället för att ”belönas” med ett betalt feriejobb.

För att inte tala om de signaler som denna kravlöshet sänder till den stora majoriteten som sköter sin skolgång, men som får se sitt feriejobb gå upp i rök på grund av en kravlös inställning från minoritetsstyret.

Att ställa krav är att bry sig och ett sätt att hjälpa. Det är inte samhällets orimliga krav som gör att allt fler inte klarar sin skolgång. Snarare det motsatta.

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information