18 juli 2024

NOTIS

2000 kr i böter föreslås för brott mot pandemilagen

Personer som bryter mot reglerna i den nya pandemilagen föreslås kunna dömas till 2000 kr i böter, i ett förslag från riksåklagaren.
image
Foto: Wikipedia / Patrik Svedberg
Redaktionen
  • Publicerat: 2021-01-12

  • |
  • Uppdaterat: 2021-01-19

Polisen föreslås kunna utfärda böter vid brott mot nya pandemilagen som antogs av riksdagen den 8 januari 2021.

 

– Beloppet bör vara tillräckligt högt för att signalera att överträdelsen är allvarlig. Samtidigt kommer straffansvaret att träffa ungdomar i åldrarna 15–18 år, som normalt har lägre påföljder än vuxna. Det är också så att en överträdelse både kan innebära risk för stor smittspridning och ingen risk för smittspridning alls. Vår samlade bedömning är att 2 000 kronor är en lämplig nivå. Vid allvarligare fall av smittspridning finns möjlighet att använda annan lagstiftning, som till exempel vållande till sjukdom enligt brottsbalkens tredje kapitel, säger riksåklagaren Petra Lundh.

 

Förslaget skickas nu på remiss till de berörda myndigheterna och bötesbeloppen väntas träda i kraft den 27 januari.

[ANNONS]
[ANNONS]

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information